Trots detta har vissa livsformer från permperioden överlevt ända fram till nutid.
Animalia - fossil från djurriket, vars äldsta kända exemplar går farmer ønsker en kone, der døde tillbaka 600 miljoner.
Dessa brister är så slående att evolutionister, som behöver kunna bevisa kontinuitet bland levande grupper, har felat i att fastställa eventuell släktskap bland dessa phyla, även på en rent teoretisk nivå.
This is one of the most important evidence revealing that lokale nyheder, susanne west sussex all living things were created flawlessly by God, with all their characteristics.A crab fossil that lived between 38 and 23 million years ago.Dessa "signatur fossil" kan variera beroende på tid och område.Bergskedjor var resultatet av kollisioner mellan mycket stora plattor.Under devon, skedde "massförsvinnande" och vissa arter dog.Geological researches show that layers of the Earth move and mountains were formed as a result of the movements and collisions of large tectonic plates.Men fossil uppkommer inte enbart genom förstening.Varför är då inte varje geologisk formation och varje lager fylld av sådana mellanliggande länkar?Den prekambriska perioden, innan den kambriska, uppvisar huvudsakligen encelliga organismer, med blott några flercelliga livsformer med få speciella egenskaper och i avsaknad av sådana komplexa strukturer som ögon och fötter.Från olika regioner i världen har hundratals miljoner fossil gravts fram och de ger oss en insikt i historien och strukturen av livet på jorden.Efter redogörelserna från Hooke och Steno, som förklarade att fossil faktiskt var resterna av levande varelser som en gång hade levt i det förflutna, utvecklades geologi under 1700-talet och 1800-talet och en systematisk insamling och forskning av fossil började att bli en gren av vetenskapen.Denna situation beskrivs som "ordovicium utdöenden".


[L_RANDNUM-10-999]